บริการซ่อมรางและสลิง

SERVICE

ซ่อมรางและสลิง

separateur
ซ่อมรางกระจก กระจกกดขึ้นหรือลงไม่ได้ กระจกร่วง สลิงขาด สลิงพันกัน แป้นรับกระจกแตก ฯลฯสาเหตุเหล่านี้ ทางร้านมีช่างที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางประสบการณ์สูงสามารถซ่อมได้โดยที่ลูกค้าไม่ต้องปลี่ยนรางใหม่ยกชุด ประหยัดทั้งเงินและเวลา ซ่อมได้เราซ่อมให้ค่ะไม่ต้องแปลี่ยน พร้อมทั้งรับประกันงานซ่อม พร้อมรับประกันงานซ่อม 1 ปี

ผลงงานบางส่วนจากทางร้าน

ผลงงานบางส่วนจากทางร้าน

ผลงงานบางส่วนจากทางร้าน

ผลงงานบางส่วนจากทางร้าน

ผลงงานบางส่วนจากทางร้าน

ผลงงานบางส่วนจากทางร้าน