บริการซ่อมสวิตซ์

SERVICE

ซ่อมสวิตซ์

separateur
สวิทซ์เสีย สวิทซ์ค้าง กดไม่ลง กดแล้วค้าง สวิทซ์แข็ง อาการเหล่านี้สามารถซ่อมได้โดยไม่ต้องลี่ยนสวิทซ์ใหม่ ถ้าซ่อมได้เราซ่อมให้ไม่ต้องเปลี่ยน ราคาเบาๆ

ผลงงานบางส่วนจากทางร้าน

ผลงงานบางส่วนจากทางร้าน

ผลงงานบางส่วนจากทางร้าน

ผลงงานบางส่วนจากทางร้าน

ผลงงานบางส่วนจากทางร้าน

ผลงงานบางส่วนจากทางร้าน